Share page

* Duomenys nustatyti pagal įstatymų reikalaujamą matavimo metodą. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. kai kuriems naujiems automobiliams buvo suteiktas tipo patvirtinimas pagal Pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą (WLTP) – realistiškesnę bandymų metodiką, skirtą degalų sąnaudoms ir išmetamam CO₂ kiekiui matuoti. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. WLTP pakeitė Naująjį Europos vairavimo ciklą (NEDC). Dėl realistiškesnių bandymų sąlygų pagal WLTP reikalavimus nustatytos degalų sąnaudų ir išmetamo CO₂ kiekio vertės daugeliu atvejų bus didesnės, nei nustatytos pagal NEDC. Dėl to nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. atitinkamai gali būti pasikeitęs transporto priemonių apmokestinimas. Daugiau informacijos apie skirtumus tarp WLTP ir NEDC verčių rasite www.porsche.com/wltp.

Šiuo metu vis dar privalome pateikti NEDC vertes, neatsižvelgdami į naudojamą bandymų metodą. Papildomai pranešti apie WLTP vertes yra savanoriškas pasirinkimas, kol nebus privaloma jas naudoti. Taigi pereinamuoju laikotarpiu naujiems automobiliams (kurių tipas patvirtintas pagal WLTP) NEDC vertės bus išvedamos iš WLTP verčių. Kai NEDC vertės pateikiamos kaip intervalai, jos nėra susijusios su konkrečiu automobiliu ir nėra pasiūlymo dalis. Jos pateikiamos tik kaip būdas palyginti skirtingų rūšių automobilius. Papildomos savybės ir priedai (įtaisai, padangų dydžiai ir kt.) gali pakeisti svarbius automobilio parametrus, pavyzdžiui, svorį, pasipriešinimą riedėjimui ir aerodinamiką. Be to, oro ir eismo sąlygos, taip pat individualus valdymas gali turėti įtakos automobilio degalų, elektros energijos sąnaudoms, išmetamo CO₂ kiekiui ir eksploatacinėms savybėms.

** Duomenys gauti naudojant „Euro 5“ matavimo metodą (pagal 715/2007/EB ir 692/2008/EB) iš Naujojo Europos važiavimo ciklo (NEDC) su standartine įranga. Informacija nenurodo konkretaus automobilio ir nėra pasiūlymo dalis. Ji pateikta tik kaip būdas palyginti skirtingų rūšių automobilius. Daugiau naujausios informacijos apie konkrečius automobilius galite gauti „Porsche“ centre. Sąnaudų informacija gauta skaičiuojant pagal standartinę įrangą. Papildoma įranga gali turėti įtakos sąnaudoms ir rezultatams.

*** Informaciją apie visus elektrinius „Porsche“ modelius galite rasti čia.